Autistisch Spectrum op school

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

 C

 
Cardea Jeugdzorg Leiden - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL 
Centraal Bureau Cardea Jeugdzorg
Adres:        Elisabethhof 21-23
Plaats:       2353 EW Leiderdorp (ingang bij nr. 23)
Postadres:  Postbus 11109
Plaats:       2301 EC Leiden
Telefoon:    071 – 579 50 50
 
 
Capito Wonen, voor jongeren met autisme
Naam:     Berno van der Wal
Adres:     Nieuwe plein 1b, 6811 KN Arnhem
Telefoon: 026-3764515
Naar website

 

Adressenwijzer OnderwijsXtra OnderwijsZorg NL

Curamentis Psychologenpraktijk
Naam:     Theresia Brannan-van der Hoeven
Plaats:     Katwijk
Telefoon: 071-4013343
Als ontwikkelingspsycholoog werk ik in onze psychologen praktijk, Curamentis te Valkenburg. Tijdens mijn studie ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht heb ik onderzoek gedaan naar de emotieregulatie bij kinderen aan de Logan University in Utah, USA. Na mijn studie heb ik diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie en psychodiagnostiek.
Ik heb mij met name gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugd en vind het moedig wanneer zij de stap durven zetten om hulp te vragen in een moeilijke periode in hun leven. Het kan gaan om zaken als depressie, eetstoornissen, angst, gedragsstoornissen, dwangneurosen en rouwverwerking. Graag werk ik eraan hun sterke kanten en kwaliteiten naar boven te halen.
De behandeling is systeem gericht, middels inzicht gevende therapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. 
 
 

K

 
KidsChoice Logeerweekenden en Vakantieopvang Zuid-Holland
Naam:      Nilza Miranda
Adres:   Crooswijkseweg 32
Plaats:   3034 HL  Rotterdam
Telefoon: 010-2602152 
 
 

 

 
Lisette Castelein
Voor kinderen met ASS
E-mail ons
Naar website

 

R

Remedial Teaching Den Haag - OnderwijsXtra Onderwijszorg NL
Naam:     Birgit Jaarsma-Mollers
Telefoon: 071-3310642/06-45440284

 

Tijdens mijn studie Orthopedagogiek werkte ik als wetenschappelijk onderzoeker bij de Universiteit Leiden (specialisatie leerstoornissen). Als Orthopedagoog was ik werkzaam op de Haanstraschool Leiden en de Bonifaciusschool Wassenaar. Sinds 2009 heb ik een succesvolle praktijk voor hulp en begeleiding bij diverse gedragsproblemen voor regio’s Leiden en de Bollenstreek.
 
 

S

 

Steunpunt Autisme - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL

Steunpunt Autisme
Naam:     Ineke van Welbergen
Adres:     Stakman Bossestraat 81
Plaats:     2203 GH Noordwijk
Telefoon: 071-3621661 / 06-23767326
 
Leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) komen voor in alle vormen van onderwijs. Deze leerlingen verwerken informatie anders. Om hen goed te begeleiden is het belangrijk het gedrag, denken en voelen van een kind beter te begrijpen. Het Steunpunt Autisme is daarin gespecialiseerd en kan onderwijzend personeel voorzien van deskundig advies en praktijkgerichte scholing. Het gaat hier om begeleiders in de voor- en naschoolse opvang, leerkrachten in het (speciaal) onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. 
Wij bieden:
  • gratis eenmalige consultaties bij vragen over de begeleiding van leerlingen of wanneer u het vermoeden heeft van ASS
  • teamvoorlichting
  • workshops en trainingen
Ook ouders van kinderen met ASS kunnen met hun vragen over onderwijs en autisme terecht bij ons en kunnen een consultatie aanvragen.

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer