blanco.jpg
FacebookGoogle Bookmarks
blanco.jpg
blanco.jpg

Blog

| 663 Hits

Onderwijsorganisaties zijn voortdurend in beweging. Het voortdurend veranderende overheidsbeleid, de razendsnelle ontwikkeling in onderwijsprocessen en leermiddelen, met de daaruit voortvloeiende onderwijsvernieuwing, vragen flexibiliteit en adequate sturing van schoolleiders. Op de eigen verantwoordelijkheid van leraren wordt een steeds groter beroep gedaan. De transitie naar een nieuw tijdperk in de relatie tussen schoolleider/leraar en organisatie is volop in ontwikkeling!

Fundament bieden

Plata Onderwijs werkt vanuit de overtuiging dat onderwijsorganisaties optimaal kunnen inspelen op deze ontwikkelingen, als gebruik wordt gemaakt van het groeipotentieel van iedere onderwijsprofessional. Zij zijn in staat tot grote prestaties als zij leren werken vanuit autonomie en persoonlijk leiderschap.

De onduidelijkheid en onzekerheid die veranderingen met zich meebrengen, maken het schoolleiders en leraren echter niet gemakkelijk om een gekozen koers of een nieuwe werkwijze te bestendigen. Het is onze visie, dat door een fundament te bieden, waarin waarden vanuit zingeving, inspiratie en verbinding worden geborgd, het potentieel van schoolleiders en leraren optimaal kan worden ontwikkeld en benut.

Voor de leraar

Het verlangen van Plata Onderwijs is, met elkaar een rol te spelen bij het leerproces van leraren met als uiteindelijk resultaat het optimaal creëren van kansen om leerlingen tot leren te laten komen. Een leerling echt iets leren kan alleen als je ook bereid bent jezelf werkelijk te leren kennen. Als je in de spiegel durft te kijken om je talenten en je passie te onderzoeken. Als je kunt erkennen dat je nog een en ander te leren hebt. In de huidige tijd betekent werken met leerlingen, dat je voortdurend voor veranderingen komt te staan. En hoe kun jij, vanuit jouw rol, hiermee om leren gaan?

Voor de schoolleider

Leraren hebben behoefte om invulling te kunnen geven aan hun passie en willen geïnspireerd en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen. Willen schoolleiders maximaal invulling geven aan hun leiderschap, dan zullen ze moet leren werken vanuit een gezamenlijk fundament. Daarbij is het belangrijk dat er een goed besef is van waar de wortels van de organisatie liggen en hoe de organisatie is ontstaan. Ook verbinding en saamhorigheid met collega's vindt zijn wortels in dat fundament, waar vanuit leraren zich gedragen en gesteund voelen.

Verbinding

Plata Onderwijs ondersteunt onderwijsorganisaties bij het realiseren van hun ambities door het ontwikkelen en gebruikmaken van het menselijk potentieel. Het vinden van de verbinding tussen de organisatiedoelen en de behoeften van individuen, teams en afdelingen, is wat ons drijft. Vanuit inspiratie, transformatie en veranderkunst helpen wij die verbinding tot stand te brengen en de organisatie haar ambities waar te maken.

  • Wij verbinden vanuit inspiratie door veranderingsprocessen vorm te geven, uit te voeren en te begeleiden, vanuit passie, plezier en creativiteit.
  • Wij verbinden vanuit transformatie door het eigenaarschap van het proces met alle betrokkenen te delen, waardoor kwaliteiten worden aangesproken en meer zin in samenwerking ontstaat.
  • Wij verbinden vanuit veranderkunst door zelf zichtbaar te zijn als positief referentiekader voor mensen en hen werkelijk verder te helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap en inspirerend vermogen.

Rules of engagement

Plata Onderwijs werkt vanuit respect, empowerment, protectie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Respect voor ieder mens is de basis voor al onze trajecten. Daardoor ontstaat acceptatie en een klimaat, gebaseerd op I am OK, you are OK. Empowerment, het versterken van de groei van iedere persoon, staat centraal in onze begeleidingen.

Protectie ontstaat doordat wij werken vanuit de principes van vertrouwelijkheid en veiligheid voor deelnemers binnen onze ontwikkelingstrajecten. We dragen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze activiteiten voor leraren en hun (werk)omgeving en we ervaren diepe betrokkenheid bij alle schoolleiders, leraren en schoolorganisaties, waar wij mee werken.

Meer informatie

Of je nu bezig wilt zijn met persoonlijke ontwikkeling of als je focus ligt bij veranderingen op organisatieniveau, we helpen jou en je schoolteam graag bij dat proces. Veranderingsprocessen begeleiden heeft onze passie en expertise, waarbij werken vanuit de waarden bezieling, plezier en focus op resultaat centraal staan.

Wilt je weten wat Plata Onderwijs voor jou kan betekenen? Mail of bel (06 46487319) Arno de Beer. Hij beantwoordt al je vragen en adviseert welke opleidingen/trainingen geschikt zijn voor jouw school en onderwijsprofessionals.

 (advertorial)

 

Links & Downloads

Meer weten over onderwijsbegeleiding en onderwijsonderwijsvernieuwing? Dan is deze verzameling links, websites en downloads interessant voor u:

© OnderwijsXtra
 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer