Bijles op maat

Concentratie- en geheugenproblemen

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - 

 

B

 
Brein Support
Expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel
E-mail ons
Naar website

 

 
Cogmed NL
Werkgeheugentraining
E-mail ons
Naar website
 

K

 
OnderwijsXtra Adressenwijzer Onderwijszorg - Kinderpraktijk Cool
Kinderpraktijk Cool
Naam: Tineke Willekes
Adres:     Koraal 89
Plaats:    3893 EM Zeewolde (Flevoland)
Telefoon: 06-1428302

COOL staat voor: Coaching van kinderen bij sociaal-emotionele problemen Onderwijsondersteuning bij leer- of concentratieproblemen Opvoedingsondersteuning bij gedrags- en opvoedingsproblemen Leren leren bij leermotivatie-, huiswerk- en planningsproblemen.

Tineke Willekes vindt het, vanuit haar werkzaamheden als leerkracht en kindercoach, belangrijk dat ieder kind ervaart dat zij uniek zijn geschapen en waardevol zijn. Haar uitdaging is om kinderen op een dusdanige manier te coachen, dat zij met hun talenten en mogelijkheden, plezier in het leven leren ervaren. Dit ondanks de (leer) problemen of moeiten waar kinderen, ouders en opvoeders mee te maken hebben.

 

O

Onderwijsadvies
Werkgeheugentraining Cogmed
E-mail ons
Naar website
 
OOK Pedagogische Expertise Groep
Werkgeheugentraining Cogmed
E-mail ons
Naar website
 
Opvoedpoli
E-mail ons
Naar website
 
 

P

 Praktijk Pluspunt Warmond - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NLPluspunt Orthopedagogen
Naam:     Carien Pot
Plaats;    Warmond
Telefoon: 071-3010150


Er is onderscheid tussen kinderen met geheugen problemen en kinderen met inprentingproblemen. Het geheugen heeft te maken met de capaciteit van iemand om dingen te kunnen onthouden. Van inprenting spreken we het gaat om de manier (strategie) die gebruikt wordt om dingen te onthouden, het eigenlijke leren. Van geheugenproblemen spreken we als kinderen een te beperkte capaciteit hebben, ze kunnen te weinig gegevens opslaan en zijn vaak meteen vergeten wat ze gehoord hebben. Van inprentingsproblemen spreken we als er wel een goede geheugencapaciteit is, maar kinderen weinig of geen strategieën hebben over hoe ze informatie op moeten slaan. Dit onderscheid is van groot belang en onderzoek moet uitwijzen waar een kind mee te maken heeft.
Vaak zijn geheugen- en inprentingsproblemen het gevolg of onderdeel van een stoornis (bijvoorbeeld dyslexie). Het stellen van een goede diagnose en het plaatsen van de geheugenproblemen hierbinnen vraagt gericht onderzoek. Ook in de begeleiding dient aparte aandacht te zijn voor de geheugenproblematiek. Zie ook: Cogmed werkgeheugentraining.
 
 
Praktijk Kijk Mij
Specialist op het gebied van Werkgeheugentrainingen
E-mail ons
Naar website
 
 

 S

 
 
Naam:    Carlijn van der Winkel
Praktijk:  SKiP Onderwijsadvies
Adres:    Heussensstraat 2A
Plaats:    2023 JR Haarlem
Telefoon: 023-5763391
 
SKiPis een onderwijsadviesdienst waar scholen en ouders terecht kunnen voor onafhankelijk onderwijsadvies. Leerproblemen, gedrags- en werkhoudingsproblemen, aandachts- en concentratieproblemen en achterblijvende didactische prestaties…het zijn veelgehoorde omschrijvingen van leerlingen die bij ons worden aangemeld.

SKiP bouwt samen met kind en ouders een plan om deze problemen aan te pakken. Hoewel ouders de aanmelders zijn, proberen wij altijd de brug naar school te bouwen. We kijken daarbij naar de leerling zelf én naar de onderwijsleeromgeving.

SKiP biedt op leerling niveau individueel onderzoek en begeleiding aan. Dit kan heel praktisch zijn, maar soms is er ook meer aan de hand. Vermoeden u/school/wij dat er een leer- of ontwikkelingsprobleem aan de geheugen- en concentratiestoornissen ten grondslag ligt, dan zoeken wij dat uit door middel van testen en observaties.  Lees hier meer.

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer