Bijles op maat

Concentratie- en geheugenproblemen

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

 A

 
Aiolos
Praktijk voor psychologische zorg voor kinderen
Naam:      Judith Hendriks
Adres:      Roodborststraat 48
Plaats:     2333 VR  Leiden
Telefoon:  06-16429160
 
 

B 

 
Brein Support
Expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel
E-mail ons
Naar website
 
 

 C

 
Cogmed NL
Werkgeheugentraining
E-mail ons
Naar website
 
 

Curamentis Psychologen - Adressenwijzer OnderwijsXtra OnderwijsZorg NL

Curamentis Psychologenpraktijk
Naam:     Theresia Brannan-van der Hoeven
Plaats:     Valkenburg
Telefoon: 071-4013343
 
Mijn naam is drs. Theresia van der Hoeven en ik ben werkzaam bij Curamentis. Ik werk met zowel kinderen als jeugd met verschillende klachten.Tijdens mijn studie ontwikkelingspsychologie, heb ik onderzoek gedaan naar de emotieregulatie bij kinderen. Na mijn studie heb ik diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie en psychodiagnostiek, gericht op kinderen en jeugd. Ik werk er graag aan om hun sterke kanten en kwaliteiten naar boven te halen. De behandeling is systeem gericht, middels inzicht gevende therapie, cognitieve gedrags therapie en EMDR. Er wordt vooral een praktische, klachtgerichte manier van werken gehanteerd.
 
 

 L

 
Leren is leuk te Leiden - Adresenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL
  
Leren is Leuk
Naam:      Sophie Dekker 
Adres:      Drontermeerlaan 13
Plaats:     2317 GG  Leiden
Telefoon:  085 8782805

Leren is Leuk is een praktijk voor Remedial Teaching, Huiswerkbegeleiding en Trainingen, waaronder de werkgeheugentraining Jungle Memory:

  • individuele begeleiding en remedial teaching
  • werkgeheugentraining Jungle Memory
  • toetstrainingen
  • taal- en rekenklas
  • Leren is Leuk vakantieklas
  • begeleiding zorgleerlingen en hun leerkrachten op school
  • teamtrainingen en presentaties met betrekking tot het gebruik van ondersteunende en remediërende methoden in de klas en op school
Sophie Dekker
Remedial teacher, Jungle Memory Coach en Logopediste 
Passend onderwijs: uitdaging om kansen te creëren en verschil te maken!
 

 
Onderwijsadvies
Werkgeheugentraining Cogmed
E-mail ons
Naar website
 
 

 P

Praktijk Pluspunt Warmond - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NLPluspunt Orthopedagogen

Plaats:    Warmond
 
Er is onderscheid tussen geheugenproblemen en inprentingproblemen. Het geheugen heeft te maken met de capaciteit van iemand om dingen te kunnen onthouden. Van inprenting spreken we het gaat om de strategie die gebruikt wordt om dingen te onthouden, het eigenlijke leren. Van geheugenproblemen spreken we als kinderen een te beperkte capaciteit hebben, ze kunnen te weinig gegevens opslaan en zijn vaak meteen vergeten wat ze gehoord hebben. Van inprentingsproblemen spreken we als er wel een goede geheugencapaciteit is, maar weinig of geen strategieën hebben over hoe ze informatie op moeten slaan. Het stellen van een goede diagnose en het plaatsen van de geheugenproblemen hierbinnen vraagt gericht onderzoek. Ook in de begeleiding dient aparte aandacht te zijn voor de geheugenproblematiek.
 
 

Q

 
Quadraat Orthopedagogiek
E-mail ons
Naar website
 
 

 R

 
Remedial Teaching Den Haag - OnderwijsXtra Onderwijszorg NLRemedial Teaching Den Haag
Naam:     Birgit Jaarsma-Mollers
Telefoon: 071-3310642/06-45440284
 
Tijdens mijn studie Orthopedagogiek werkte ik als wetenschappelijk onderzoeker bij de Universiteit Leiden (specialisatie leerstoornissen). Daar onderzochten prof. Ruijssenaars en ik, de invloed van dyslexie binnen het muziekonderwijs. Daarna volgde de master Remedial Teaching. Als Orthopedagoog was ik werkzaam op de Haanstraschool Leiden en de Bonifaciusschool Wassenaar. Sinds 2009 heb ik een succesvolle praktijk voor hulp en begeleiding bij diverse leerproblemen, waaronder concentratieproblemen. 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer