Wie verslaat CITO?

Verplichte eindtoets...

Sinds dit jaar is de eindtoets echter door de overheid verplicht gesteld en vindt plaats in april. Dat is dus later dan andere jaren, waardoor de uitslag van de eindtoets niet meer leidend zal zijn bij de keuze voor voortgezet onderwijs, maar het schooladvies. Spint CITO garen bij dit overheidsbesluit?

Concurrentie...

Natuurlijk is CITO blij met het overheidsbesluit. Echter, het Ministerie van Onderwijs heeft nog twee andere eindtoetsen, Route8 en IEP, toegelaten tot de markt... spannend, want 30 januari is de sluitingsdatum voor scholen om hun eindtoets, die bekostigd wordt door de overheid, aan te vragen.

Bij Bureau ICE, aanbieder van de IEP Eindtoets, druppelen dagelijks aanvragen van scholen binnen. Men is dan ook niet ontevreden. Het aantal aanvragen bij onderwijsbureau A-Vision voor de digitale eindtoets Route8, is niet bekend.  De bureaus hebben duidelijk last van de monopoliepositie die CITO geniet...

Ongelijk spel...

CITO profiteert van het feit dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) jaarlijks de wettelijke taak heeft om een centrale eindtoets uit te geven. Voor deze taak vraagt het altijd CITO...

Bovendien prijst het CvTE op de website alleen CITO aan en vorig jaar november stuurde het zelfs een brief naar alle scholen om de CITO-eindtoets aan te bieden. Zo vatte bij basisscholen de gedachte dat alleen CITO een eindtoets aanbiedt.

Pennestrijd...

Het gevolg was een felle pennestrijd tussen enerzijds Verus (Ver. chr. scholen) en CDA-Kamerlid Michel Rog en anderzijds het CvTE en staatssecretaris Dekker. De pennestrijd leverde de concurrentie uiteindelijk niets op, zoals Rog verwoordde: 'Dat neemt niet weg dat Cito overal dominant onder de aandacht wordt gebracht en er zo geen gelijk speelveld is voor andere eindtoetsaanbieders'.

Vertrouwen door onderscheid...

Toch zegt de concurrentie, met hun onderscheidende producten, vertrouwen in de zaak te hebben. Maar waar zit dat onderscheid dan in?

Route8-eindtoets

Route8, de digitale adaptieve toets, past zich aan het niveau van de leerling aan. Deze manier van toetsen is veel minder stressvol, omdat leerlingen niet gefrustreerd raken door te moeilijke toetsvragen.

Voor Route8 kan niet van tevoren worden geoefend, terwijl dit bij CITO de laatste jaren zo populair is geworden. A-Vision vindt dat dit onnodig druk op kinderen legt. Daarbij is Route8 in twee tot drie uur gemaakt, terwijl CITO drie ochtenden in beslag neemt.

IEP-eindtoets

Bij de IEP Eindtoets Bureau ICE, schrijven de leerlingen de antwoorden in het vragenboekje i.p.v. op het antwoordblad, waardoor er niet steeds gewisseld hoeft te worden. Verwarring is dus uitgesloten.

De opgaven sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen die zich in de voorbeelden herkennen en de tekst daardoor beter en makkelijker lezen. De rekenopdrachten bevatten weinig tekst en dat is fijn voor zwakke lezers. Bovendie is er een aangepaste versie voor leerlingen met een visuele handicap.

→ naar gebruikte bron

→ meer links over dit onderwerp

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer