Onderwijsfonds voor Thuiszitters keihard afgewezen

OnderwijsXtra - Onderwijsfonds voor thuiszitters keihard afgewezenDeze week werd bekend dat de Tweede Kamer het voorstel voor een Onderwijsfonds voor de duizenden thuiszitters in ons land, keihard heeft afgewezen.

Het voorstel werd ingediend door SP-Kamerlid Tjitske Siderius omdat er tientallen miljoenen bij het ministerie op de plank liggen, doordat thuiszittende kinderen niet bij een school staan ingeschreven. 

Overigens werd het voorstel van Siderius om 200 miljoen euro extra in te zettn voor onderwijsondersteuning in de klas, ook verworpen...

Hard gelag

Het is een hard gelag voor alle kinderen die graag onderwijs willen volgen op een school, maar dat gewoonweg niet kunnen. Let op: wel willen, maar niet kunnen! Een hard gelag ook voor hun ouders, die maar al te goed beseffen dat deze miljoenen in feite van hun kinderen geroofd worden!

Het onderwijsfonds had een grote stap voorwaarts kunnen zijn in de ontwikkeling van op maat onderwijs voor deze vergeten groep leerlingen. Het had de opmaat voor een landelijk integrale en effectieve aanpak kunnen vormen, die aan álle leerlingen van Nederland recht doet.

Meten met twee maten

In september meldde Nu.nl al dat volgens minister Dijsselbloem het kabinet, mocht dat nodig zijn, meer geld zal uittrekken voor de opvang van vluchtelingenkinderen: 'Ook eventuele kosten voor (op maat!) scholing voor kinderen van asielzoekers moet in de onderwijsbegroting worden gevonden; dat is onze opdracht'.
Nu is het geweldig dat het Kabinet wil zorgen dat vluchtelingenkinderen een van de basisrechten van kinderen, het ontvangen van onderwijs, niet zullen ontberen. Iedereen gunt het ze van harte.
Echter, wat is het verschil tussen hen en het thuiszittende kind, dat tegen zijn wil een beangstigende, bedreigende en onwerkbare schoolse situatie heeft moeten ontvluchten? Waarom worden de kosten voor hen niet opgenomen in de onderwijsbegroting? Waar blijft Dijsselbloem voor deze vluchtelingetjes?

Wie zal dat betalen?

Het onderwijsfonds was een logische stap na het voorstel dat staatssecretaris Dekker 18 november aan de Tweede Kamer stuurde. Hierin staat dat er meer mogelijkheden moeten komen voor kinderen die om lichamelijke of psychische redenen (tijdelijk) niet naar school kunnen. Zij moeten op andere locaties als private scholen geplaatst kunnen worden of, als dat niet kan, thuis een onderwijsprogramma op maat krijgen.
Het samenwerkingsverband moet een en ander financieren volgens Dekker. Maar waar gaan zij de duiten vandaan halen, nu beide voorstellen voor extra geldelijke overheidssteun zijn verworpen?

Lievelingetjes

Wordt Nederland nu het land van de 'onderwijslievelingetjes'? Het ene kind wel recht op onderwijs en het andere niet? Of zijn hier verborgen agenda's aan het werk? Tellen geldelijke belang en de status van een probleem wellicht mee in besluitvormingen bij scholen, samenwerkingsverbanden en politiek? Wij vrezen van wel...

 
Yvonne Koster
OnderwijsXtra
 

© OnderwijsXtra

Zie ook het artikel Nieuw: Integrale aanpak thuiszitters

 

Update 15 december 2015

 

Gisteren meldde RTL Nieuws dat een meerderheid van de Kamerleden wil dat er een onafhankelijke instantie komt, die voor gedwongen thuiszittende leerlingen bepaalt hoe hun situatie wordt opgelost.

Paul van Meenen (D66) wil dat er een instantie komt die zegt 'alles bekeken te hebben en dit kind gaat gewoon naar het speciaal onderwijs'. De ouders hebben vaak al problemen genoeg en moeten niet ook nog een strijd hoeven voeren tegen de instanties volgens Van Meenen.

Reactie OnderwijsXtra

Laten we hopen dat de politiek nu eens doorzet in het vinden van oplossingen. Men maakt toch ook (terecht) haast bij het faciliteren van onderwijs aan vluchtelingenkinderen? Waarom dan niet bij deze onderwijsvluchtelingetjes? Zie hiervoor ons artikel Leerkracht van vluchtelingenkind krijgt hulp via online cursus.

Vanzelfsprekend blijven wij de politieke ontwikkelingen voor u volgen.

Twitter reacties

Wij kregen van onze twittervolgers  reacties op deze nieuwe politieke ontwikkeling, waaronder de reactie van Brenda:

'Zo niet eens met het zgn voortrekken van vluchtelingenll tov thuiszitters! Beide recht op onderwijs!'

 
Yvonne Koster
OnderwijsXtra
 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer