Het nut van de studiekeuzecheck...

Studiekeuzecheck verplicht!

Onlangs deelden de Nederlandse universiteiten hun invulling van de verplichte studiekeuzecheck, ingesteld om aankomende studenten tot een juiste studiekeuze te bewegen en uitval in het eerste studiejaar tegen te gaan:

Studenten moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op een studiekeuzecheck. Aanmelding tot en met 1 mei betekent ook recht op toelating tot een andere studie (toelatingsrecht). 

Naast de studiekeuzecheck via Studielink heeft iedere universiteit zijn eigen aanpak om de grote uitval van eerstejaars tegen te gaan. Men deelt echter hetzelfde doel: de student faciliteren bij het maken van de beste studiekeuze. Hierbij valt te denken aan online vragenlijsten, proefstudeerdagen, proeftentamens en gesprekken.

Utrecht pioniert...

Utrecht University pionierde als eerste universiteit met een studiekeuzecheck-traject, met veelbelovende resultaten. De uitval van eerstejaars over het studiejaar 2013-2014 verminderde met 10%! Bovendien kozen meer scholieren een passende studie met een stijgende motivatie als gevolg, hetgeen weer leidde tot minder uitval van sjaars.

Wat vonden student en docent?

Studenten waardeerden het studiekeuzecheck-traject positief: 'Ik voelde me echt welkom en gezien'. En doordat er door de activiteiten en gesprekken heen, een binding tussen student-docent-opleiding ontstond, waren ook de docenten zeer te spreken over het traject.

De juiste studiekeuze...

Studiekeuze is één van de belangrijkste beslissingen in het leven met soms onomkeerbare gevolgen. Het is daarom zaak dat scholieren de loopbaanbegeleiding op hun school goed benutten, zich opgeven voor meeloopdagen en hun wensen en dromen met familie en vrienden bespreken.

En dan... je tijdig opgeven voor de studiekeuzecheck, vóór 1 mei natuurlijk....vergeet het niet! Want jij wilt toch ook de juiste studiekeuze maken?

 

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer