Opvoeding en school

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

 B

 
Back to Basic
Naam:      Michiel Verzellenberg
Adres:     Smeleweg 29
Plaats:     5581 JR Waalre
 
 

C

 
Cardea Jeugdzorg Leiden e.o. - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL 
Centraal Bureau Cardea Jeugdzorg
Adres:       Elisabethhof 21-23
Plaats:       2353 EW Leiderdorp (ingang bij nr. 23)
Telefoon:    071 – 579 50 50
Locaties:
  →  Campus Oudere Jeugd (jongeren vanaf 12 jaar)
 →  Specialistische afdeling (projecten specifieke doelgroepen)
 
 
 
Centrum Jeugd & Gezin Leiden - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL
 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin
Team CJG Leiden
 
 

 

 
Curamentis Psychologen - Adressenwijzer OnderwijsXtra OnderwijsZorg NL
Curamentis Psychologenpraktijk
Naam:     Theresia Brannan-van der Hoeven
Plaats:     Valkenburg
Telefoon: 071-4013343
 
Mijn naam is drs. Theresia van der Hoeven en ik ben werkzaam als ontwikkelingsspsycholoog bij Curamentis. Ik werk met zowel kinderen als jeugd met verschillende klachten.Tijdens mijn studie ontwikkelingspsychologie, heb ik onderzoek gedaan naar emotieregulatie bij kinderen. Na mijn studie heb ik diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie en psychodiagnostiek, gericht op kinderen en jeugd. Ik werk er graag aan om hun sterke kanten en kwaliteiten naar boven te halen.
De behandeling is systeem gericht, middels inzicht gevende therapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Er wordt vooral een praktische, klachtgerichte manier van werken gehanteerd.
 
 

 D

 

Kinderpraktijk De Andere Kant - Adressenwijzer OnderwijsXtra OnderwijsZorg NLDe Andere Kant Kinderpraktijk

Naam:      Lenny Zuijderduijn
Adres:      Graslelie 38
Plaats:      2224 JV Katwijk
Telefoon:  06-42848600
 
Na 20 jaar basisonderwijs met een groeiende belangstelling voor het welbevinden van kinderen en jongeren, ben ik in 2009 afgestudeerd als Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut. Nu begeleid ik kinderen en jongeren die last hebben van faalangst, een negatief zelfbeeld en/of weinig zelfvertrouwen, verwerking van verdriet, boosheid, angstklachten en leerproblemen met als specialisatie hooggevoeligheid.
Kinderen leren hun probleem te herkennen. Door in hun eigen kracht te staan vinden zij zelf een manier om er mee om te gaan, Dit geeft zelfvertrouwen en zelfwaardering. De eerste sessies staan in het teken van verkenning van het probleem en het opbouwen van de eigen ik-sterkte. Daarna zoeken we een manier om het probleem beheersbaar te maken of te laten verdwijnen.
 
 

J

 Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL
Katwijk
Adres:      Ambachtsweg 16
Plaats:     2222 AL Katwijk
Telefoon:  Tel. 071-4091214
Leiden
Adres:      Schuttersveld 32
Plaats:     2316 ZD Leiden
Telefoon:  071-5239740
 
 

 P

Praktijk Pluspunt - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NLPluspunt Orthopedagogen
Plaats:    Warmond
 

Met gedragstherapeutische technieken leren wij het kind hoe controle te krijgen over zijn/haar gedachten en gevoelens, zodat het leert zijn/haar gedrag af te stemmen op de eisen die de sociale omgeving stelt.
Ouders bieden wij opvoedingsondersteuning, waarbij wij handvatten aanreiken om de interactie met het kind en zijn/haar omgeving te optimaliseren. Men wordt begeleid en ondersteund bij het zelf aanpakken van de problemen die men in de thuissituatie ondervindt.


© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer