Pesten & Sociale weerbaarheid

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

 

 
 

Cardea Jeugdzorg Leiden - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL 

 Centraal Bureau Cardea Jeugdzorg 
Weerbaarheidstraining
Adres:        Elisabethhof 21-23
Plaats:       2353 EW Leiderdorp (ingang bij nr. 23)
Telefoon:    071 – 579 50 50
Naar Locaties
 
 
Centrum Jeugd & Gezin Leiden - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NLCentrum voor Jeugd en Gezin
Team CJG Leiden
 
 

 

 
 
 
Curamentis Psychologen - Adressenwijzer OnderwijsXtra OnderwijsZorg NL
Curamentis Psychologenpraktijk
Naam:     Theresia Brannan-van der Hoeven
Plaats:     Valkenburg
Telefoon: 071-4013343
 
Mijn naam is drs. Theresia van der Hoeven en ik ben werkzaam als ontwikkelingsspsycholoog bij Curamentis. Ik werk met zowel kinderen als jeugd met verschillende klachten.Tijdens mijn studie ontwikkelingspsychologie, heb ik onderzoek gedaan naar emotieregulatie bij kinderen. Na mijn studie heb ik diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie en psychodiagnostiek, gericht op kinderen en jeugd. Ik werk er graag aan om hun sterke kanten en kwaliteiten naar boven te halen.
De behandeling is systeem gericht, middels inzicht gevende therapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Er wordt vooral een praktische, klachtgerichte manier van werken gehanteerd.
 
 

D

 

Kinderpraktijk De Andere Kant - Adressenwijzer OnderwijsXtra OnderwijsZorg NLDe Andere Kant Kinderpraktijk

Naam:      Lenny Zuijderduijn
Adres:      Graslelie 38
Plaats:      2224 JV Katwijk
Telefoon:  06-42848600
 
Na 20 jaar basisonderwijs met een groeiende belangstelling voor het welbevinden van kinderen en jongeren, ben ik in 2009 afgestudeerd als Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut. Nu begeleid ik kinderen en jongeren die last hebben van faalangst, een negatief zelfbeeld en/of weinig zelfvertrouwen, verwerking van verdriet, boosheid en angstklachten.
Kinderen leren hun probleem te herkennen. Door in hun eigen kracht te staan vinden zij zelf een manier om er mee om te gaan, Dit geeft zelfvertrouwen en zelfwaardering. De eerste sessies staan in het teken van verkenning van het probleem en het opbouwen van de eigen ik-sterkte. Daarna zoeken we een manier om het probleem beheersbaar te maken of te laten verdwijnen.
 
 

 

Mijn Totaalplan / Personal Touches V.O.F.

Adres:       Molentienden 125
Plaats:       3253 Vh Ouddorp
Telefoon:   06 - 22743654 / 0187 - 687020
 
 

P

 
Pestkoppenstoppen, Open Universiteit
Naam:      Trijntje Völlink
Telefoon:  045-5762953
Adres:      Valkenburgerweg 177
Plaats:     6401 DL Heerlen
 
 
Praktijk Pluspunt - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NLPluspunt Orthopedagogen
Plaats:    Warmond
Telefoon: 071-3010150
 
Pluspunt ggz houdt zich bezig met eerstelijns pedagogische hulpverlening voor kinderen met psychosociale, emotionele en/of ontwikkelingsproblemen.  Pluspunt werkt o.a. met speltherapie (m.b.v. de beeldcommunicatie methode), oudergesprekken en gezinsbegeleiding.

 

 

Praktijk Sterren Kindercoaching
Naam:  Debbie Smit
Telefoon: 06-24163836
Locaties: Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, De Zilk, Katwijk, Rijnsburg, Oegstgeest en Leiden
Email ons      
Naar website
 
 

 R

Rezist Trainingen - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL
 
Rezist Trainingen
Naam:       Lauw Korthout
Adres:       Eli Heijmanshof 69
Plaats:      2341 PH Oegstgeest
Telefoon:   06 - 14 15 90 21
 
Het gevoel van veiligheid is zeer belangrijk voor een school, wegens de ontwikkeling en leerprestaties van de leerlingen én voor het werkklimaat voor onderwijzend enondersteunend personeel. Hoe ga je om met pesten en agressie in klas of op het schoolplein?
De training ‘Omgaan met agressie’  is voor onderwijspersoneel en gaat in op grensoverschrijdend en agressief  en pest gedrag van leerlingen en ouders en is gericht op veelvoorkomende schoolsituaties.
Rezist geeft praktische handvatten om pesten en agressie te voorkomen, om te buigen en de juiste nazorg te bieden. Ook leert men te werken vanuit preventie, zoals surveilleren of consequent omgaan met klassen- en schoolregels. Voorkomen van agressie is een gezamenlijk doel en geen individueel probleem!

Ook aan jongeren verzorgt Rezist trainingen in omgaan met agressie, zelfverdediging en psycho-fysieke weerbaarheid. 

 
 

S

 
Naam:     Birgit Jaarsma-Mollers
Telefoon: 071-3310642/06-45440284
 
Tijdens mijn studie Orthopedagogiek werkte ik als wetenschappelijk onderzoeker bij de Universiteit Leiden. Daarna volgde de master Remedial Teaching. Als Orthopedagoog was ik werkzaam op de Haanstraschool Leiden en de Bonifaciusschool Wassenaar. Sinds 2009 heb ik een succesvolle praktijk voor hulp en begeleiding bij diverse gedragsproblemen, faalangst, pesten en sociale weerbaarheid. voor de regio’s Leiden en Den Haag.
 
 
Stichting De Ster Vakanties
Voor kinderen die een steuntje kunnen gebruiken op het gebied van zelfvertrouwen
Naam:      Corine Lodder
Adres:      Postbus 69537
Plaats:     1060 CN Amsterdam
Telefoon:  020-4281230
 
 

T

 
Talent in Progress
Kindertherapie en Opvoedingsondersteuning 
Naam:      Jessica Kleijweg
Adres:      Sweelinckplein9-11
Plaats:      2517 GK Den Haag
Telefoon:  0643019032

 

W

 
Wiebenga Coaching Training Advies - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL
Wiebenga Coaching, Training & Advies
Naam:      Caroline Wiebenga
Adres:      Dobbelmannduin 11
Plaats:      2202 CW Noordwijk
Telefoon:  071-3618181 / 06-34 203 503
 
Iedereen verdient een goede start. Voor uw zoon of dochter betekent dat een opleiding die bij hem/haar past en daarna werk dat hij/zij met plezier doet. Belangrijke aspecten om dat te bereiken zijn sociale vaardigheid en weerbaarheid. Vervolgens zelfkennis, weten wat je goed kunt, wat je motiveert en waar je plezier in hebt. Hij/zij krijgt zo een goed beeld van zichzelf en toetst dat beeld aan het beeld dat anderen van hem/haar hebben.
Sociale weerbaarheidstraining:
Hierbij leer uw zoon of dochter zijn/haar angst de baas te worden, te begrijpen waar het vandaan komt en ermee om te gaan. Hij/zij leert de eigen weerbaarheid te vergroten. Het gevolg is: meer zelfvertrouwen, meer geloof in eigen kunnen en betere studieresultaten!
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer