Privacy Beleid

OnderwijsXtra dankt u voor het gestelde vertrouwen en belooft zorgvuldig met persoonlijke gegevens om te gaan. Persoonlijke informatie aan OnderwijsXtra verstrekt, met uitzondering van de adreshouders in de Adressenwijzer, wordt niet aan derden doorgegeven.

Wat doet OnderwijsXtra ter bescherming van persoonlijke gegevens?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Hoe werkt OnderwijsXtra het privacybeleid bij?

Dit privacybeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in ons privacybeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van ons privacybeleid.

Externe links

Er staan links naar andere websites op de OnderwijsXtra website die totaal onafhankelijk opereren van OnderwijsXtra en waar OnderwijsXtra geen zeggenschap over heeft. Wij verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen privacybeleid hebben en we adviseren u die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. OnderwijsXtra is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Intellectueel eigendom

U heeft het recht de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

De naam OnderwijsXtra en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Noordwijk, 26 april 2014

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer